शनिवार, ९ एप्रिल, २०१६

अजून उजाडत नाही ग !

अजून उजाडत नाही ग !


गूढ सावल्या काही हलती, देहाला ओलांडून ग !
सरकत येते अंधाराची लाट, अंगणी दाटून ग !
जिथवर पणती, तिथवर गणती, थांग तमाचा नाही ग, 
आडून आडून साद घालते अदृष्यातील काही ग, 
अजून उजाडत नाही ग, नाही ग !
                                                - संदीप खरे 

बरी सेंट एडमन्डस,  इंग्लंड 

बरी सेंट एडमन्डस,  इंग्लंड

एली, इंग्लंड

ओतूर, कळवण

भुलेश्वर 

केम्ब्रिज इंग्लंड

निळकंठेश्वर  


पांडेश्वर, पुरंदर 

सांदण दरी


सांदण दरी, भंडारदरा, इगतपुरी 


जीवधन, जुन्नर

हरगड, मुल्हेर


धोडपमाची, ओतूर, कळवण

अलंग-गाव , धोडपमाची, ओतूर, कळवण


राजापूर, रत्नागिरी

राजापूर, रत्नागिरी