रविवार, २२ मे, २०१६

राजापूर डायरीज

राजापूर डायरीज 


नमस्कार लोक्स, 
मोठ्या विश्रांतीनंतर एक लांबलचक अशी लेखमालिका सादर करतोय. किल्ल्यांची वा भेटी दिलेल्या स्थळांची डिटेलवार माहिती देण्यासाठी लांबलचक लेख पडण्याचा हुरूप आता मावळत चाललाय. आता थोडक्यात व बेताचे लेख लिहावे म्हणतो आणी सुरवात याच पासून करतो. 

बाकी कोकण म्हणजे काय बोलावे. प्रत्येक जणाने एक स्वताचा स्वर्ग म्हणून तो आधीच बुक करून ठेवलाच आहे.आमचाही आहे तो म्हणजे राजापूर. पहिल्याच भेटीत रात्रीचा प्रवास करताना गगन-बावडा घाटात गाडी थांबली आणी लहानपणा पासून ऐकलेली कोकणातली भूत मनात नाचायला लागली. ती भूत तेव्हा जी डोक्यावर बसली ती बसलीच. आता दरवर्षी हजेरी ही लागतेच. आमची! भूतांची नाही! :)

राजापूर म्हणजे माझ्या भावाच्या मामाचे गाव. आमच्या नशिबी "मामाच्या गावाला जाऊया" म्हणणे नसल्याने होळीसाठी भाऊ पळाला का कि त्याच्या मागे पळणे क्रमप्राप्त होते. कोकण म्हणजे समुद्रकिनारे असे असणारे समीकरण बदलून खरे लाल माती अनुभवायला मिळते. राजापुरी जाण्याचे निमित्त असते ते होळीनंतर पुढचे ३ दिवस धोपेश्वर नामक गावात साजरा होणारा 'काका महाराज पुराणिक समाधी मंदीरा'तील समाधी सोहळा. पण जोडीला झोपल्यावर तासान तास बसून, एकावर एक चहा रिचवत पक्षी निरीक्षण करणे, मृदानी नदीच्या अगम्य जंगलात दिवसभर भटकणे. सुपारीच्या बागेत यथेच्च ताणून देणे, शिमग्याला वाड्यान वाड्या पालथ्या घालणे. अश्या बऱ्याच गोष्टी असल्यावर तर  मग काय कोकण दौरा एक प्रकारचा सोहळाच बनून जातो. धूतपापेश्वर- कनकादित्य, महाकाली स्थळांच्या भेटी आणी जलदुर्गांची साथ म्हणजे तर या सोहोळ्याचा म. सा. वी.च. 

असो. तर आगामी लेखांची आणी त्यातील फोटोंची झलक घ्या आणी तयार व्हा "रत्नांगी"च्या प्रवासाला. 

राजापूर डायरीज : राजापूर, धोपेश्वर 
राजापूर डायरीज : काका महाराज पुराणिक समाधी मंदीर 
राजापूर डायरीज : धूत-पापेश्वर मंदीर 
राजापूर डायरीज : मृदानी नदी जंगल 
राजापूर डायरीज : विजयदुर्ग 
राजापूर डायरीज : आंबोळगड, गगनगिरी महाराज समाधी 
राजापूर डायरीज : कनकादित्य, कशेळी 
राजापूर डायरीज : आर्यादुर्गा, देवीहासोळ 
राजापूर डायरीज : पूर्णगड 
राजापूर डायरीज : यशवंतगड, नाटे