रविवार, २८ ऑगस्ट, २०१६

!! गणरायांचे आगमन !!

!! गणरायांचे आगमन !!


बाप्पांच्या सुबक व शास्त्रशुद्ध गणेश मूर्तींची नोंदणी चालू झाली आहे. 
आजच आपला आवडता बाप्पा बुक करा. 
आर्या एंटरप्रायजेस , कोथरूड ,पुणे ३८.
आता स्वतःचा ब्लॉग असताना झैरात करायची म्हणजे सोपेच काम की हो. 
असो, गणपती नंतर आपण चाललोय हंपी आणी बदामीला या ब्लॉगमधून. तेव्हा लक्ष असू द्या. 
अगदी "स्टे ट्यून" वैगरे गरज नाहीये. छापला लेख की कळवेनच फुकाच्या पुस्तकावर. :) 


आपलाच,
सागर