सोमवार, ४ जुलै, २०२२

धुवांधार पावसातल्या लोभस घाटवाटा - लिंग्या घाट - कुर्डूगड - निसणीची वाट

धामणओहोळ - लिंग्या घाट - कुर्डूगड - निसणीची वाट - धामणओहोळ 


मागील आठवड्यात फेसबुकने मागच्या वर्षीच्या केलेल्या "कुर्डूगडाच्या" या अविस्मरणीय ट्रेकची आठवण केली आणि लगेच डोळ्यासमोर तो अनुभवलेला रौद्ररूपी जलप्रपात आला. येथील "धबाबा तोय आदळे" या वाक्याची अनुभूती देणारे धबधबे पहिले की अजून छोटे मोठे धबधब्यांचं काय ते कौतुक?   योगायोगाने मित्रायादीतील एक भिडू त्याच ट्रेकला जात असल्याचे कळले आणि मग काय .. निघाली मंडळी धुवांधार पावसातल्या डोंगरयात्रेला.


अविरत कोसळणाऱ्या पावसात धामणओहोळ ची वाट धरली. डोक्यावर कोसळणाऱ्या भर पावसातही गावातील मंडळी पाणी भरण्याच्या लगबगीत होते. वाफाळता चहा घेऊन वाटाड्या शोधायची मोहीम निघाली. गौरी पूजनाचा दिवस असल्याने गावातले सगळी मंडळी गौराई आणायला रानात गेलेले. योगायोगाने एक गृहस्थ तयार झाले आणि लिंग्या घाटाने उतरून निसणीने वर यायचा प्लॅन झाला. 

हिरवेकंच निसर्ग, भरभरून वाहत असलेले प्रवाह, डोईवर होणारा अखंड पावसाचा अभिषेक, ढगांनी व्यापून टाकलेला लिंग्या घाटाचा नजारा, रौद्रभीषण या शब्दाचा पुरेपूर अनुभव करून देणारा लिंग्या घाटातला जलप्रपात, शेवाळलेल्या दगडांनी दोन तीन वेळा दिलेला प्रसाद...शेवटच्या टप्प्यात पावसाने झोडून काढल्यानंतर काही वेळात झालेले निरभ्र आकाश आणि कुठे पुथ्वी संपते आणि कुठे स्वर्ग चालू होतो याचा पत्ता लागू न देणारे अफलातून असे नजारे .... सगळे काही शब्दातीत.... 

सह्याद्रीच कसं देवासारखा असतं ...तो भरभरून देत राहतो ..आपण आपल्या कुवतीप्रमाणे आयुष्याच्या ओंजळीत भरत राहायचं ...